הערכה ומשוב

הוראה איכותית נמדדת במידה רבה באיכות תהליכי ההערכה והמשוב הניתנים לתלמיד ולתלמידה בכתב ובעל פה, באופי ההערכה ובשאלה עד כמה המשוב וההערכה מקדמים למידה ומייצרים עבור התלמידים פיגומים לרכישת ידע, מיומנויות וערכים.  

التقييم والمردود
يتم قياس جودة التدريس إلى حدٍ كبير من خلال جودة عمليّة التقييم والمردود المعطاة للتلميذ\ة كتابيًا وشفهيًا، وأيضًا من خلال أسلوب وطريقة التقييم، وكذلك، إلى أي مدى يعزّز التقييم والمردود عمليّة التعلّم ويمنح التلميذ أسسًا لاكتساب المعرفة والمهارات والقيم.