הערכה ומשוב

הוראה איכותית נמדדת במידה רבה באיכות תהליכי ההערכה והמשוב הניתנים לתלמיד/ה בכתב ובעל פה, באופי ההערכה ובשאלה עד כמה המשוב וההערכה מקדמים למידה ומייצרים עבור התלמידים פיגומים לרכישת ידע, מיומנויות וערכים.