השיעור הגדול בעולם תשפ"ב

חזרה
  • שכבת גיל: א'-י"ב
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: בינוני
מטרות למידה: למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

השתתפות בפעילות דיגיטלית המונית בנושא שימור ופיתוח סביבות חיים

מיומנויות דיגיטליות: שיתופיות בסביבה הדיגיטלית