יום ירושלים

חזרה
  • שכבת גיל: א'-י"ב
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: למידה שיתופית, כישורי לומד עצמאי
למה משמש הכלי:
סיור וירטואלי
הצגת מידע במפה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

הפעילות נועדה ללמד על העיר ירושלים באמצעות יצירת שכבות מידע במפה שיתופית. אפשר ליישם דוגמה זו על מקומות שונים בעולם

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית