פתיחת שנה

חזרה
  • שכבת גיל: ו'-ט'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

הוספת ערכים לוויקיקידס בנושא התחלות

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית