משתה שיתופי - פורים

חזרה
  • שכבת גיל: ג'-י'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
יצירת משחק
יצירת שאלון
מישחוק
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

פעילות יצירת חידון שיתופי לפורים

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית