יצירת תלקיט מעוצב

חזרה
  • שלב חינוך: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה, יסודי
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: ארוך
מטרות למידה: מיומנויות חקר, הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי, פתרון בעיות בעולם האמיתי, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
מצגת שיתופית אינטרקטיבית
לוח שיתופי
מדמה אפליקציות
הצגת ידע ומידע בוידאו
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

יחידת הוראה דיגיטלית להוראה מרחוק בשלבים ויצירת תלקיט

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

יחידות הוראה מתוקשבות

מערכי שיעור