שבוע גלישה בטוחה - מתחילים

חזרה
  • שכבת גיל: ד'-ט'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: למידה שיתופית, התנהלות בטוחה ברשת
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
יצירת לוח שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

"מתחברים על בטוח" – צפייה בסרטון אינטראקטיבי, פעילות סייבר וכתיבה בלוח שיתופי

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות