שבוע גלישה בטוחה - מתקדמים

חזרה
  • שכבת גיל: ז'-י'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: בינוני
מטרות למידה: למידה שיתופית, התנהלות בטוחה ברשת
למה משמש הכלי:
יצירת שאלון
משחוק
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

"מתחברים על בטוח" – יצירת פעילות אתגר בטופס גוגל או בטופס מיקרוסופט

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית