• שלב חינוך: יסודי, חטיבת ביניים
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: קצר-בינוני
מטרות למידה: חשיבה ביקורתית, למידה שיתופית, טיפוח יצירתיות, תוכנית למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
שיתוף מידע חזותי
ארגון
איסוף ומיון מידע
יצירת כרזה
כתיבת נימוקים והצבעה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך למידה שיתופית בקלאסרום בתחום מגדר, בנושא דיבור שווה ושוויון בין המינים.
ראו סרטון הסבר
ניתן לצפות בכיתת קלאסרום כתלמיד, או להזמין עותק כמורה. את העותק שתקבלו תוכלו לערוך ולצרף אליו תלמידים.
הסבר למורה

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

יחידות הוראה מתוקשבות

אולי תתענינו בטעמים נוספים