מטרות למידה: טיפוח ערכים, למידה חברתית רגשית
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך בסביבה דיגיטלית בנושא קהילת ביתא ישראל, פעילות חוויתית ואינטרקטיבית.

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית

אולי תתענינו בטעמים נוספים