ט"ו בשבט

חזרה
  • שכבת גיל: ג'-ט'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: למידה שיתופית, טיפוח ערכים
למה משמש הכלי:
איסוף ומיון מידע
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

הפעילות מבוססת על דיווחי פריחה ברשת

מיומנויות דיגיטליות: שיתופיות בסביבה הדיגיטלית