חפש ב:

דבר הממונה ותוכניות

דבר הממונה ותוכניות

"כדי להיות בעלות חזון אמתי, עלינו לנטוע את הדמיון שלנו בקרקע המציאות המוצקה, ובאותה העת לאחוז בדמיוננו אפשרויות החורגות ממציאות זו" (בל הוקס)
במשך עשרות השנים האחרונות במרבית מדינות העולם התקדמה המציאות החברתית בצעדי ענק לקראת צמצום פערים בין המינים. נשים קיבלו את הזכות לבחור ולהיבחר, השתלבו באקדמיה ובתעסוקה כמובילות ומנהיגות, וזכותן להגדרה עצמית – הפכה מוכרת. גם ישראל השתתפה במהפכה זו, ומשנה לשנה היא עולה בדירוג המדינות השוויוניות מבחינה מגדרית.

אך האם מלאכתנו הושלמה?

בעידן שלנו, שכר נשים עומד על 65% בקירוב משכר גברים באותו התפקיד, הן עניות יותר והן סובלות יותר מאלימות במשפחה. לעומת זאת מבחינת זכאות לתעודת בגרות – שיעור הנערים הזכאים לתעודת בגרות נמוך משל הנערות. הן נשים והן גברים מוצגים באמצעי התקשורת בתפקידיהם הסטראוטיפיים המסורתיים, וזוכים ליחס חברתי המבוסס על הבניות חברתיות. כמו כן אנו ממשיכים להתמודד מדי יום ביומו עם מקרים של הטרדות מיניות ועבירות על רקע מיני. חסמים אלה לא די בכך שהם משמרים את יחסי הכוחות בחברה אלא הם אף עלולים לגרום לכרסום בהישגי העבר, ולעצור את ההתקדמות לעבר שיפור איכות החיים בעתיד.

ערך השוויון בין המינים מושתת על ערך כבוד האדם באשר הוא אדם, ומערכת החינוך בישראל רואה בו יעד חשוב בעשייה החינוכית. באמצעות היחידה לשוויון בין המינים אנו מבקשות לחנך לערכים אלה ובכך ""לאחוז בדמיוננו אפשרויות החורגות ממציאות זו"", כפי שכותבת בל הוקס. היום מתחזקת ההבנה כי גברים, כמו נשים, מתמודדים עם פערים ועם קשיים חברתיים הנובעים מהבניות חברתיות מגדריות, ולכן חשוב לתת מענה בתחום זה לכלל בני האדם. החינוך לשוויון – באמצעותו נוכל לייצר שינוי בתפיסות מגדריות מגבילות, וליצור מרחב בטוח לכל איש ואישה במערכת החינוך, בחברה הישראלית ובעולם בכלל.

פעילויות היחידה לשוויון בין המינים רחבות ומגוונות ומכוונות לכל מוסדות החינוך. גיוון זה מטרתו להתאים לכל מוסד חינוכי את התכנית המתאימה לצרכיו, לתפיסת עולמו ולקהילה שבה הוא נמצא: כנסים, ימי עיון, השתלמויות, תכניות התערבות ארוכות טווח ועוד. עבודתנו נעשית בבתי הספר בשיתוף הפיקוח והרשויות המקומיות.
צוות ההדרכה של היחידה במחוזות השונים עומד לרשותכם. יחד אפשר לבנות תכנית מותאמת בעבור הרשות העירונית או מוסדות החינוך.

אושרה לרר-שייב
הממונה על השוויון בין המינים בחינוך

בגרות במגדר

חזרה לראש הדף
בגרות במגדר

תוכנית לימודים לבגרות בתיכונים מאפשרת לתלמידות ותלמידים להיבחן בתחום המגדר כחלק מתוכניות חינוכיות לקידום שוויון בין המינים
כמו באוניברסיטאות המפעילות לימודי מגדר מזה שנים, גם התיכונים פותחים מגמות למגדר ומעלים סוגיות כגון: האם לגברים ונשים סיכויים שווים בפוליטיקה או במקצועות אחרים במשק? מה מלמדים נתוני השכר על השוויון המגדרי במשק? האם וכיצד משפיעות יצירות מוסיקליות על הנצחת סטריאוטיפים?

מאז שנת הלימודים תשס"ט ניגשים תלמידים ותלמידות בתיכון לבחינת בגרות במגדר בהיקף של שתי יחידות לימוד במדעי החברה. בחינת הבגרות במגדר הנה בחינת "בגרות ייחודית", המנוסחת על ידי צוות בית הספר, בפיקוח ובאישור פדגוגי של האגף לתכניות לימודי במשרד החינוך. היא משלבת תיאוריות מדעיות מתחום מדעי החברה עם תחומים נוספים וכוללת מושגים בסיסיים בתחום, היבטים של ממשל ופוליטיקה, היבטים כלכליים ועוד.

לימודי המגדר מהווים חלק מפעילות היחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך ונובעים מהגישה הרואה בחטיבה העליונה מקום חשוב ללימוד תפקידים מגדריים, בהיותה צומת קריטי לגיבוש הזהותי והחברתי של מתבגרים ומתבגרות. העיסוק בתחום מדעי החברה אינו מתמקד בלימוד תכנים בלבד, אלא שם דגש גם על הפן הערכי, ובתוך ער שוויון ערך האדם ושוויון מגדרי.

"שווה דיבור" - שיח עכשווי בסוגיות מגדר ושוויון בין המינים

חזרה לראש הדף
"שווה דיבור" - שיח עכשווי בסוגיות מגדר ושוויון בין המינים

שווה דיבור זו תכנית סדנאית הפועלת בבתי הספר היסודיים והעל-יסודיים, אשר מופעלת על-ידי המורים והמורות בבית הספר. תוכנית זו נולדה מתוך הצורך בשיח מעמיק בסוגיות של מגדר ושל שוויון בין המינים, שהן רלוונטיות מתמיד עבור תלמידים ותלמידות בישראל.

התוכנית מבקשת להנחיל תפיסות של שוויון ערך האדם בהקשרם המגדרי באמצעות מגוון דרכי הוראה ובמסגרת חוויה כולל במרחב הבית ספרי. היא נוצרה מתוך הבנה כי הנושא המגדרי נוגע לכל רובדי החיים של התלמידות והתלמידים וקשור באופן ישיר לחברה, לתרבות ולפוליטיקה. מעצם היותו אחת מהזירות המכוננות ביותר בחיי התלמידים והתלמידות, משמש המרחב הכיתתי במה אידאלית להצפת נושאים וליצירת תהליכי עומק לבחינת הנושא ולעיצוב עמדות שוויוניות יותר בקרב תלמידים ותלמידות. התוכנית נוגעת ביריעה רחבה מאוד של נושאים אקטואליים ורלוונטיים כדי לאפשר התאמתם לכיתה ולמנחה. מטרתה ליצור שיח מעמיק ורחב ככל האפשר, באמצעות הקניית כלים ביקורתיים וערכיים ויישומם בחיי היומיום.

שווה דיבור לבתי הספר היסודיים
תקופת בית הספר היסודי מתאפיינת בתהליך התבגרות של הילד או הילדה, מבחינה ביולוגית ומבחינת גיבוש הזהות העצמית והייחודית. בתהליך עיצוב האישיות מושפעים הילדים הילד והילדה מסוכנית סוציאליזציה שונים, המציבים להם מודלים להזדהות. מסרים תרבותיים וחברתיים ביחס למאפייני הנשיות והגבריות מציפים את הבנות והבנים, ומופנמים על-ידם. אלה הופכים להיות עמוקים ומוטבעים בהם עד כדי מובנים מאליהם. המתבגרים והמתבגרות מאמצים בית שאת סטריאוטיפים חברתיים לגבי ההתנהגויות המגדריות, וכל שונות מאיימת עליהם מאוד. בתקופה זו גם בוחרים המתבגרים והמתבגרות את תחומי העניין שלהם, אשר משפיעים על תפיסתם העצמית ועל בחירת מסלולם בחיים. מגדר מהווה מרכיב מרכזי בבחירות אלה, ולכן חשוב לעסוק בו ולהבין כיצד הוא משפיע על עיצוב האישיות של כל מתבגר ומתבגרת.

מטרות התכנית:

 1. חיזוק תפיסות שוויון ערך האדם וכבודו כבסיס לחברה דמוקרטית
 2. עידוד לחשיבה ביקורתית בהיבט המגדרי וחיבור חשיבה זו לתפיסת העולם הכוללת של התלמיד והתלמידה
 3. הענקת לגיטימציה לשונות ולמגוון מגדרי בהתנהגות, במראה ובבחירות אישיות
 4. הענקת כלים לחשיבה יצירתית בהיבט המגדרי לקראת עיצוב של חברת מופת שוויונית
 5. היכרות עם מאבקי הנשים לשוויון זכויות אדם בעבר ולזכות ההצבעה בארץ ישראל ובעולם
 6. עידוד מעורבות פעילה ואקטיביזם חברתי לצמצום הפערים בין המינים בחברה

בית הספר קורצ'אק קריית מוצקין בפעילות במסגרת תכנית "שווה דיבור"

חזרה לראש הדף
שוויון בין המינים
שוויון בין המינים
אישה שווה באותה מידה
אישה שווה באותה מידה
תמרורים לשני המינים
תמרורים לשני המינים

התכנית "שרשרת - חדר משלכן"

חזרה לראש הדף
התכנית "שרשרת - חדר משלכן"

התכנית נולדה מתך הבנה כי נערות שואבות כוח, אנרגיה ותמיכה אחת מהשנייה, ומשתמשות בקשר ביניהן ובערכים משותפים על-מנת לצמוח. מתוך כך, מטרתה של התכנית היא להכשיר נערות בוגרות כחונכות, ושהן יהוו מקור השראה והעצמה לנערות צעירות יותר.

מסגרת ומטרות
תכנית שרשרת נועדה לאפשר מרחב נשי ייחודי, המציע פעילות בלעדית לנערות ומבוסס על מודל ההתקשרות וגישת הכוחות. בבסיס התכנית מתקיימת פעילות חונכות של הנערות הבוגרות מהתיכון את הנערות הצעירות מחטיבת הביניים. המרחב מאפשר שיח בין בנות ויצירת רשת תמיכה בין נערות בוגרות לצעירות יותר, והוא ממקד את תשומת הלב של הצוות החינוכי לצרכיהן של נערות. המרחב מבקש לקדם רווחה נפשית ותחושת ביטחון בקרב נערות ולמנוע החרפה של מצבי סיכון ומצוקה על רקע מגדרי. במסגרת זאת, המטרות הן:

 • העצמת הנערות במערכות חינוכיות-טיפוליות על ידי עבודה המדגישה את ייחודיותן וכוחותיהן.
 • פיתוח מנהיגות צעירה בקרב נערות.
 • פיתוח תוכנית של מניעה ראשונית, המקדמת רווחה נפשית ותחושת ביטחון של נערות במרחב הבית ספרי, מאפשרת ביטוי של תחושות מצוקה ומונעת החרפה של מצבי סיכון על רקע מגדרי.
 • הגברת המודעות בקרב העוסקים במלאכת החינוך למשתני מגדר, להיכרות עם ביטויי מצוקה ייחודים לנערות ולדרכי ההתערבות וההפניה.
 • פיתוח רשת קהילתית תומכת תוך חיזוק שיתופי הפעולה בין בית הספר ובין גורמים רלוונטיים אחרים בקהילה (גורמי רווחה, חינוך בלתי פורמאלי, מערכות בריאות וטיפול ועוד).

אוכלוסיית היעד

 • תלמידות י' - י"ב אשר תוכשרנה כמדריכות וכמובילות חברתיות ותשמשנה מודל לחיקוי עבור נערות צעירות מהן.
 • נערות בגילאי חטיבת הביניים בכיתות ז'-ט', אשר על פי דיווח הצוות החינוכי מגלות סימני מתח ומצוקה האופייניים לנערות בהתבגרות.
 • נערות מקבוצות תרבות שונות, המתמודדות עם קשיים האופייניים לגיל ההתבגרות וזקוקות לטיפוח והעצמה של כישורי מנהיגות במסגרת ה"מרחב לנערה".
 • הורים ואנשי מקצוע שייקחו חלק פעיל בתוכנית.

מבנה התוכנית
קבוצת החנוכות תעבור קורס של 10 מפגשים בו ידונו נושאים וסוגיות הקשורים למגדר ונערות, יחסים בין המינים ומיניות, העצמה וכוחות פנימיים, סטריאוטיפים ויחסי אמהות-בנות ועוד. לאחר מכן תתקיים סדנא אשר תעשיר את המשתתפות בכלי חניכה וליווי.

בתום הקורס יחל תהליך החניכה, אשר יתקיים בהתחלה בחדר קבוע שבית הספר יקצה לעניין ולאחר מכן יוכל להתקיים גם באופן חושפי לפי תיאום בין החונכת לתלמידה הצעירה. חשוב שתהליך החניכה ילוו בסדנאות נוספות עבור החונכות, בהן יועלו סוגיות מעבודת החניכה וכן נושאים נוספים שיעשירו את התלמידות הבוגרות.

בבניית התוכנית והפעלתה בשנים הראשונו היו שותפים: המחלקה לשוויון בין המינים במשרד החינוך, עמותת אשלים והאגודה לקידום החינוך ירושלים. בשנים הראשונות רוכזה התכנית באמצעות עמותת אשלים, וכיום היא מופעלת בהובלת מדריכות מטעם המשרד.

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.