אוריינות מתמטית

היכולת לייצג מצבים ותופעות בשפה מתמטית וליישם ידע, מיומנויות ואסטרטגיות חשיבה מתמטיים (על אודות נתונים, כמויות, גיאומטריה, תבניות) למגוון צרכים בהקשרים לימודיים וחוץ לימודיים.

קטגוריה : מיומנויות קוגניטיביות
יכולת ליבה ופעולה

יכולת ליבה ופעולה