להשהות שיפוט (להימנע מגיבוש עמדה) עד לבירור ההצדקות ועד למציאת נימוקים משכנעים מיומנות: חשיבה ביקורתית | יכולת ליבה: הטלת ספק חזרה