להבחין בין אמונות, לדעות, לעמדות לעובדות מיומנות: חשיבה ביקורתית | יכולת ליבה: הערכת מידע ומקורות מידע חזרה

       • להבין שלא כל מקורות המידע מועילים ואמינים באותה המידה
       • להבחין בין בדיה לבין אמת במקורות שהן קוראות
       • להבין (באמצעות הסבר והדגמה) שאפשר לשנות את אופן הצגת אובייקטים (כדוגמת  דוממים, בעלי חיים או אנשים) וכך להשפיע על השקפותיה של המתבוננת
       • להכיר דוגמאות מרכזיות של מקורות מידע אמינים, מקורות מידע לא אמינים ומקורות מידע שאמינותם תנודתית
       • להכיר מאפיינים ביבליומטריים נפוצים (לדוגמה מספר ציטוטים, כתב העת) של מקורות מידע ולהעריך מידע ומקורות מידע על סמך תבחינים נתונים בהתאם למשימה לימודית מוגדרת היטב
       • להבחין בין מקורות המבוססים על עובדות לבין מקורות המבוססים על פרשנות ודעות
       • לזהות מקרים של מסרים מוסווים ומניפולציה באמצעי המדיה המסורתיים והדיגיטליים
       • לשים לב ללקונה במידע, להשלכות שלה ולמקרים של לקונה מכוונת
       המשך קריאה
       סגירה
       • להגדיר תבחינים להערכת מידע ומקורות מידע בהתאם למשימה לימודית נתונה ולהעריך על פיהם מידע ומקורות מידע
       • להבחין בין סוגי מידע (לדוגמה מידע ראשוני לעומת משני, מדעי-אקדמי, דיווח עיתונאי, מאמרי דעה, מסמכי מדיניות)
       • להבין את ההקשרים החברתיים והתרבותיים בבסיס המידע, לזהות מסרים מוסווים, דמגוגיה ומניפולציות באמצעי המדיה המסורתיים והדיגיטליים, לזהות את שיטות הייצוג המשפיעות על אמונות, דעות ותפיסות ולתארן
       המשך קריאה
       סגירה
       • להגדיר תבחינים בהתאם למטרות ולצרכים המשתנים בהקשרים לימודיים וחוץ לימודיים מגוונים, להעריך על פיהם מקורות מידע ולזהות בזריזות אינדיקציות צורניות ותוכניות של חוסר אמינות או רלוונטיות
       • לזהות מידע מוטה ואג'נדות עקביות של גופים, מוסדות ומקורות מידע שונים, להסביר את ההשפעה של נקודות מבט על המידע הנמסר; להבין ולדון בדרכי ארגון, בשיטות פעולה, באופני הצגת מידע, בהפצתו ובפרסומו ולשאול כיצד הם משפיעים על סוגיות חברתיות, פוליטיות, כלכליות ואחרות
       המשך קריאה
       סגירה
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים