להכיר את ההיבטים החיוניים המקיימים אותנו באופן פיזי, חברתי ותרבותי לאורך זמן – להכיר סוגיות גלובליות (כגון התחממות גלובלית, כלכלה גלובלית, עוני) ואת הקשרים בין התחומים השונים והמגמות בעולם

חזרה
מיומנות: אוריינות גלובלית | יכולת ליבה: אחראיות גלובלית
       • לגלות סקרנות, התפעמות ופליאה מהסביבה הטבעית הקרובה
       • לגלות  מודעות, דאגה ואכפתיות  לשמירה על הסביבה הקרובה (כולל צמחים ובעלי חיים), ולפתח יחס חיובי  כלפיהם
       • לגלות מודעות ואחריות לשמירה על משאבים מוגבלים ולאמץ אורח חיים מקיים, (צריכה נבונה, חיסכון בחשמל, חיסכון במים, שימוש חוזר ועוד)
       • לגלות מודעות לסביבות הלוקלית (שכונה, עיר, פארק) ולהכיר את המוסדות המרכזיים הפועלים בהן (לדוגמה, בית ספר, עירייה, שירותי בריאות)
       • לפתח תחושת אחריות שייכות ומחויבות  לסביבה ולהבין את החשיבות של שמירה על הסביבה הטבעית ומגוון המערכות האקולוגיות ולפעול באחריות כלפיהן
       • להכיר ולגלות מודעות לגורמים המשפיעים על הסביבה (למשל סוגים שונים של פסולת) ולפעול  לשמירתה (למשל לצמצם את השימוש בשקיות פלסטיק)
       • להסביר את החשיבות של השמירה על הסביבה באמצעות ידע מדעי
       המשך קריאה
       סגירה
       • להכיר את המוסדות המרכזיים הפועלים ברמה הגלובלית  (האו"ם, בית הדין הבינלאומי, האיחוד האירופאי)
       • להבין את האתגרים הסביבתיים, הלוקליים והגלובליים והקשרים  ביניהם  (כגון: שינויי אקלים, מים נקיים, אנרגיה ירוקה , מגפות)
       • להבין מהו צדק חברתי, שוויון ואחריות ערכית ומהם האתגרים הלוקליים  והגלובליים בהקשרים החברתיים כלכליים (רעב, עוני, חוסר -שוויון)
       • להכיר בחשיבות של פעולות אינדיבידואליות וקולקטיביות לפתרון סוגיות סביבתיות  במישור הלוקלי והלאומי - ולקחת בהן חלק
       המשך קריאה
       סגירה
       • להכיר את קשרי הגומלין בין גורמים ומבני ממשל גלובליים לבין גורמים ומבני ממשל לאומיים  ולוקליים
       • להבין את הקשר בין עקרונות הקיימות  בתהליכים סביבתיים  לוקליים לבין עקרונות אלו בתהליכים לאומיים וגלובליים
       • לפתח מודעות ולעסוק בסוגיות סביבתיות (לוקליות לאומיות  וגלובליות), לבחון  אותן באופן ביקורתי, להכיר ולהעריך פתרונות אפשריים, להבין  את ההשלכות, לזהות  הזדמנויות למעורבות פעילה ולקחת בה חלק.(אקטיביזם)
       • להסביר את השלכותיו של משבר האקלים  (למשל, עליה בטמפרטורות הסביבה, התפשטות המדבר, בצורות ממושכות, מחסור  במזון ובמים, התרחבות העוני, עליה במפלס מי  הים, שיטפונות והצפות), להסביר את הגורמים למשבר ולהיות  מעורבים בפעולות לצמצומו
       המשך קריאה
       סגירה
       • להבין את משבר האקלים בהקשר של  צורכי החברה, הכלכלה והסביבה
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים