להעריך מידע באופן ביקורתי

חזרה
מיומנות: אוריינות מידע | יכולת ליבה: הערכת מידע
       • להבחין בין בדיה לאמת במקורות שהן קוראות
       • להבחין בין סוגה סיפורית לסוגה מידעית
       • להכיר בכך שיש מקורות מידע לא אמינים
       • להכיר סוגי מקורות מידע מקוונים ומודפסים (כגון מאגרי נתונים, בלוגים, עיתונות כתובה) ואת ההבדלים ביניהם
       • להבחין בין סוגי מקורות מידע המבוססים על עובדות לעומת סוגי מקורות המבוססים על פרשנות ועל דעות
       • להכיר את המבנה של כתובת אתר ברשת ואת משמעותה
       • לזהות מאפיינים של פריטי מידע כדוגמת מועד הכתיבה, יוצר המידע, בימת הפרסום ולהעריך באמצעותם את האמינות/עדכניות/רלוונטיות של המידע
       המשך קריאה
       סגירה
       • להבין מהו סוג המקור המתאים כדי למצוא תשובות לשאלות שונות
       • להבחין בין סוגי מידע (למשל, מידע ראשוני לעומת משני, מדעי-אקדמי, דיווח עיתונאי, מאמרי דעה, מסמכי מדיניות)
       • להעריך מידע ומקורות לפי קריטריונים רלוונטיים
       • להבין את ההקשרים החברתיים והתרבותיים בבסיס הצגת המידע
       • לחפש מידע על סוגיה מסוימת במגוון מקורות מידע, לזהות סתירות בין המקורות ולנסות ליישב אותן
       המשך קריאה
       סגירה
       • להשוות בין מקורות ולתעדף אותם על בסיס תבחינים לרבות רלוונטיות, עדכניות, דיוק, סמכות, אמינות ומהימנות
       • לזהות מידע מוטה, להבחין בהשפעה של נקודות מבט שונות על המידע ולהצליב מידע כדי לקבל תמונה אמינה ומהימנה
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים