למזג בין מקורות מידע

חזרה
מיומנות: אוריינות מידע | יכולת ליבה: ארגון מידע
       • להדגים מיומנויות מיון מידע פשוטות (כגון סידור, מיון וקיבוץ לקטגוריות)
       • למיין ולארגן מידע בהתאם למטרה אגב שימוש בדפוסי ארגון נפוצים (כגון סידור כרונולוגי, רעיון עיקרי בשילוב רעיונות תומכים)
       • לשמור מידע בצורה נוחה לאחזור בתיקיות או בענן
       • לבנות כלי לאיסוף מידע (למשל שאלון או סקר) ולהשתמש בו
       המשך קריאה
       סגירה
       • למיין ולארגן מידע כדי להדגים קשרים בין רעיונות (כגון סדר כרונולוגי, סיבה ותוצאה, השוואה והנגדה)
       • לשמור מידע בצורה נוחה לאחזור בתיקיות או בענן, לבנות מאגר שיתופי מקוון ולקטלג אותו באמצעות תגיות ביישום ייעודי
       • להשתמש בכלים טכנולוגיים ליצירת הפניות, לשימוש בציטוטים ולארגון מקורות נבחרים
       • לבנות כלים דיגיטליים לאיסוף מידע ולהשתמש בהם
       המשך קריאה
       סגירה
       • להכיר סכמות ארגון מידע (למשל סכמה אלפביתית, כרונולוגית, גיאוגרפית, נושאית, משימתית) ולהתאים אותן למטרה, למשתמשות וכו'
       • להכיר כלים לתיעוד ולארגון מידע באופן מקוון ובאופן מקומי ושיתופי; להשתמש בהם כיחידים או בשיתוף עם עמיתות
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים