להשתמש במידע באופן חוקי והוגן

חזרה
מיומנות: אוריינות מידע | יכולת ליבה: שימוש במידע
       • להשתמש באסטרטגיות פשוטות לסיכום מידע (לרשום נקודות, להדגיש וכו') בהתאם למשימה מוגדרת
       • להשתמש במידע ובנתונים קיימים כדי להכריע בין דרכים חלופיות לפתרון בעיה
       • להשתמש באסטרטגיות שונות (למשל סריקה מהירה של טקסט, זיהוי מילות מפתח, שאלות ומשפטי מפתח, בחינת כותרות וכותרות משנה) לצורך איתור מידע ורעיונות מרכזיים
       • להשתמש במגוון כלים ושיטות (כדוגמת עזרים גרפיים, תרשימי זרימה, שימוש בכותרות) כדי לסכם ולעבד רעיונות ופרטי מידע
       • להתמצא בגיליון נתונים ולהשתמש במיון בסיסי ומותאם אישית ובפונקציות בסיסיות (סכום, ממוצע) לצורך עיבוד נתונים
       • לחפש אחר מידע ונתונים כדי להכריע בין חלופות שונות לפתרון בעיה
       המשך קריאה
       סגירה
       • לעבד מסד נתונים באמצעות נוסחאות (כדוגמת חישוב מותנה, מציאת מקסימום/מינימום, הצבת נתונים על פי סוג)
       • להפיק מידע באמצעות שאילתות על בסיס נתונים
       • לנתח ולפרש נתונים ולזהות דפוסים וקשרים מעניינים
       • להציע הסבר או פתרון מנומק לבעיה נתונה על סמך גוף ידע ונתונים מוגדרים ורלוונטיים
       • להבין מהי גניבה ספרותית (פלגיאט) והשלכותיה, לזהות מקרים של גניבה ספרותית ולדעת כיצד להימנע ממנה
       • לכבד זכויות יוצרים, להשתמש בצורה הולמת בציטוטים, בהפניות ובהערות שוליים ולייצר מקורות נבחרים תקינה של מקורות לסוגיהם
       המשך קריאה
       סגירה
       • להפיק מידע באמצעות שאילתות על בסיס נתונים
       • להבין את ההבדל בין נתונים (Data) לנתוני עתק (Big Data) ולהכיר אמצעים שונים להפקת משמעות מנתוני עתק
       • להציע השערה לפתרון בעיה, לחפש נתונים רלוונטיים לבחינתה ולבקר את ההשערה על סמך המידע שנאסף
       המשך קריאה
       סגירה
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים