להציג מידע באופן בהיר

חזרה
מיומנות: אוריינות מידע | יכולת ליבה: הצגת מידע
       • להכיר ייצוגי מידע שונים (טקסטואלי, קולי, חזותי)
       • לייצר מסמך המשלב בין טקסט לתמונה/איור
       • לעצב תוצר ידע ולהציג את המידע באמצעים פשוטים, אגב שימוש בייצוגי מידע שונים (טקסטואלי, קולי, חזותי)
       המשך קריאה
       סגירה
       • לזהות יתרונות וחסרונות של דרכים שונות לייצוג מידע
       • לבנות מצגת בעזרת תבניות ובחירת עיצוב מתאים לסוג המידע המוצג ולמטרת ההצגה
       • לייצג נתונים ברמה בסיסית כדוגמת גרף עמודות ותרשים עוגה
       • לבחור באופן מושכל תכנים, סוגי מידע וייצוגים המתאימים להצגה/הפצה ולהתאימם לצרכים, לקהל היעד ולמאפייני המדיום והסוגה
       המשך קריאה
       סגירה
       • לבחור את הדרך והאמצעים המתאימים ביותר להצגה ולהפצה של מידע בהתאם לנושא, למטרה, לקהל היעד ולמאפיינים רלוונטיים נוספים
       • לייצג קשרים בין רעיונות בעזרת כלים שונים לסיווג ולניתוח מידע
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים