לאתר, לפרש ולהשוות מידע ממקורות טקסטואליים שונים, דבורים וכתובים מיומנות: אוריינות לשונית | יכולת ליבה: איתור מידע, פרשנות והיסק ממקורות מרובים חזרה

       • להשוות בין עלילותיהם של שני טקסטים סיפוריים בעזרת הדרכה ואמצעים מוחשיים
       • להשוות את העלילה ואת ההשתלשלות הסיבתית של האירועים בטקסטים סיפוריים החולקים קווי דמיון ברורים
       • לנסח שאלה פשוטה ולאתר מידע לשם פתרונה בטקסטים מידעיים  מעטים, במקורות אישיים, דיגיטליים ומודפסים
       • להשוות, בין העלילה, הסיבתיות ואפיוני הגיבורים בסיפורים דומים, להנגיד אותם ולקשר ביניהם
       • לנסח שאלה מורכבת (מרובת היבטים) ולענות עליה באמצעות אינטגרציה של מידע המופיע בטקסטים מידעיים ממקורות אישיים, דיגיטליים ומודפסים
       • לעמת סיפורים דומים ושונים אלה עם אלה
       • לנסח שאלה מורכבת בנושא השנוי במחלוקת ולענות עליה בצורה מאורגנת באמצעות אינטגרציה של מידע, לרבות מידע סותר המופיע בטקסטים מידעיים ועיוניים ממקורות אישיים, דיגיטליים ומודפסים
       • לעמוד על מניעי הגיבורים בטקסטים סיפוריים שונים ולהשוות השתלשלויות שונות של קווי עלילה
       • לנסח שאלות ברמות שונות, לרבות שאלות מורכבות שאפשר לענות עליהן מכמה פרספקטיבות ולענות עליהן בצורה מאורגנת ומאוחדת באמצעות אינטגרציה של מידע מסוגים שונים המופיע בטקסטים עיוניים ומידעיים ממקורות מגוונים
      *ניתן לצפות בתכנים נוספים בלחיצה על העיגולים