מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, אוריינות מדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית
למה משמש הכלי:
יצירת אלבום תמונות שיתופי
שיתוף מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך לפיענוח מידע חזותי בנושא מיון בעלי חיים

אולי תתענינו בטעמים נוספים