מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, כישורי לומד עצמאי, טיפוח יצירתיות
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
יצירת מצגת שיתופית
יצירת פודקסט
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך למידה מבוססת פרויקטים

אולי תתענינו בטעמים נוספים