• שלב חינוך: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: בינוני
מטרות למידה: למידה שיתופית, הבניית ידע
למה משמש הכלי:
יצירת לוח שיתופי
עבודה בקובץ שיתופי
תרגול מיומנויות טיעון
הצגת ידע/מידע בוידאו
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

דגם הוראה מרחוק המבוסס על ניסויים בבית

אולי תתענינו בטעמים נוספים