מטרות למידה: אוריינות מדיה דיגיטלית, הבניית ידע, למידה שיתופית, אוריינות מידע בסביבה הדיגיטלית
למה משמש הכלי:
עבודה בגליון נתונים שיתופי
ארגון, איסוף ומיון מידע
שיתוף מידע חזותי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך למידה משולבת לפענוח מידע חזותי בנושא קורונה ונגיפים. המערך כולל טבלת אקסל שיתופי הנוצר ומפוענח בידי התלמידים

אולי תתענינו בטעמים נוספים