• שלב חינוך: ד'-ט'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: התנהלות ומודעות חברתית
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

יום כדור הארץ: פעילות מדע אזרחי לשמירה על המגוון הביולוגי

אולי תתענינו בטעמים נוספים