מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי חקר, כישורי לומד עצמאי, למידה שיתופית, אוריינות מידע
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
יצירת אינפוגרפיקה
יצירת שאלון
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך חקר במדעי החברה בלמידה משולבת (משמש וניל-צרפתי)

אולי תתענינו בטעמים נוספים