• שלב חינוך: א'-י"ב
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: בינוני
מטרות למידה: למידה שיתופית, טיפוח ערכים
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

השתתפות בפעילות דיגיטלית המונית

אולי תתענינו בטעמים נוספים