מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
משחוק
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בערבית למגזר היהודי בנושא אורח חיים בריא.

אולי תתענינו בטעמים נוספים