מטרות למידה: אוריינות מידע, צריכה ויצירת תוכן במדיה הדיגיטלית, מיומנויות חקר, הכוונה עצמית בלמידה
למה משמש הכלי:
ארגון מידע בטבלה והפקת מידע מנתונים בטבלה
אוריינות מדיה דיגיטלית
הפקת מידע מתרשים עמודות
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

היחידה מדגימה שימוש בהדמיה כדי לחקור את ההשפעה של תזונה ופעילות גופנית על מבנה הגוף ועל בריאות הלב לטווח ארוך

אולי תתענינו בטעמים נוספים