• שלב חינוך: חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן:
מטרות למידה:
למה משמש הכלי:
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

דגם הוראה דיגיטלי לחקר בלמידה ניידת משולבת

אולי תתענינו בטעמים נוספים