מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי, אוריינות מידע, למידה שיתופית, טיפוח ערכים
למה משמש הכלי:
עבודה בגליון נתונים שיתופי
עבודה בקובץ שיתופי
הצגת נתונים במפה
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך סיור במפה שיתופית וחקר שימושי קרקע ביישוב

אולי תתענינו בטעמים נוספים