מטרות למידה: הבניית ידע, שיתופיות, צריכה ויצירת תוכן במדיה הדיגיטלית
למה משמש הכלי:
יצירת אלבום תמונות שיתופי
שיתוף מידע חזותי
יצירת תערוכה וירטואלית
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך חקר בלמידה ניידת לבחינת תופעות טבע באמצעות צילום הסביבה

אולי תתענינו בטעמים נוספים