מטרות למידה: הבניית ידע
למה משמש הכלי:
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה מרחוק בווידאו המדגים יצירת רשימת השמעה (פלייליסט) ביוטיוב על ידי המורה

אולי תתענינו בטעמים נוספים