מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי, טיפוח יצירתיות, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
יצירת עלון מקוון
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך למידה מבוססת פרויקטים באזרחות

אולי תתענינו בטעמים נוספים