• שלב חינוך: ד'-ט'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר
מטרות למידה: שיתופיות, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות
למה משמש הכלי:
שיתוף מידע חזותי
יצירת לוח שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

"מתחברים על בטוח" – צפייה בסרטון אינטראקטיבי, פעילות סייבר וכתיבה בלוח שיתופי

אולי תתענינו בטעמים נוספים