מטרות למידה: חקר, פתרון בעיות, אוריינות מדיה דיגיטלית, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
הצגת ידע ומידע בוידאו
ארגון, איסוף ומיון מידע
עבודה בגליון נתונים שיתופי
יצירת בלוג
יצירת אתר
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך במתמטיקה ליצירת מטלת ביצוע בהוראה מרחוק – חישובים בנושא מספרים מכוונים

אולי תתענינו בטעמים נוספים