מטרות למידה: חקר, פתרון בעיות, למידה שיתופית, אוריינות מדיה דיגיטלית
למה משמש הכלי:
הצגת ידע ומידע בוידאו
ארגון, איסוף ומיון מידע
עבודה בגליון נתונים שיתופי
יצירת בלוג
יצירת אתר
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך באזרחות ליצירת מטלת ביצוע בהוראה מרחוק – התמודדות עם בעיה אזרחית

אולי תתענינו בטעמים נוספים