מטרות למידה: הבניית ידע, פתרון בעיות, למידה שיתופית, תרגול מיומנויות טיעון
למה משמש הכלי:
יצירת לוח שיתופי
סיעור מוחות
הצבעה
שיתוף מידע חזותי
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בנושא בעיית העוני בישראל

אולי תתענינו בטעמים נוספים