מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
עיבוד מידע חזותי
יצירת סרטון
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בערבית למגזר היהודי בנושא ברכות ונימוסים, ירקות ופירות

אולי תתענינו בטעמים נוספים