מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית
למה משמש הכלי:
ארגון מידע
משחוק
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:

מערך הוראה משולבת בערבית למגזר היהודי בנושא תחנות בחייו של יצחק נבון ז"ל

אולי תתענינו בטעמים נוספים