תוכניות לבגרות וחלופות בהערכה

חזרה
חזרה לראש הדף

תוכנית מותאמת – לימודי חובה

מיקוד נושאי הלמידה למועדי תשפ"ג:

 • שאלון 022261, 022267 - רשימת הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה במועדי חורף וקיץ תשפ"ג

אשנ"ב:

 • שאלון 022261, 022267 אשנ"ב לתכנית הלימודים המותאמת - לנבחנים בתשפ"ג (תלמידי י"א וי"ב, נבחני משנה ואקסטרנים)
 • ההערכה החלופית (30%) היא בנושא בית שני או ערים וקהילות.
 • נושאי הלימוד, הצעות לצירים מארגנים, הצעות דידקטיות להוראת נושא בית שני או ערים וקהילות בלמידה פעילה, הוראה והערכה חלופית ניתן לקרוא בחוברת "עם הספר פותח ספר"

חזרה לראש הדף

תוכנית בגרות עתירת מדיה - לימודי חובה

 

 • בחינת הבגרות עתירת המדיה בהיסטוריה נערכת במחשבי בית הספר, והיא כוללת שאלות המשלבות מדיה דיגיטלית ומתמקדות בפיתוח האוריינות הדיגיטלית של התלמידים והתלמידות, לצד המיומנויות ההיסטוריות.
 • שאלות עתירות מדיה משלבות מספר סוגי מקורות: סרטים, מפות דינמיות, אינפוגרפיקות ועוד.
 • בחינת הבגרות עתירת המדיה (022267) מתקיימת במועד חורף בלבד, ותוכנית הלימודים בה זהה לתוכנית לימודי החובה (70%).
 • בתי הספר המבקשים להגיש לבגרות עתירת המדיה בהיסטוריה בחורף תשפ"ג, מתבקשים:
 1. לקרוא את הקול הקורא להצטרפות לבגרויות עתירות המדיה לשנת תשפ"ג
 2. למלא את טופס הרישום המקוון המופיע בקול הקורא.
 3. לוודא עמידה בתנאי הסף הטכנולוגיים של התכנית
 4. להשתלם בהשתלמות ייעודית במסגרת הפיתוח המקצועי
 • על צוותי ההיסטוריה בבתי ספר המבקשים להגיש את תלמידיהם לבחינה זו לפנות למדריך האחראי, עמוס רבן

 

מיקוד נושאי הלמידה למועדי תשפ"ג:

 • שאלון 022261, 022267 - רשימת הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה במועדי חורף וקיץ תשפ"ג

אשנ"ב:

 • שאלון 022261, 022267 אשנ"ב לתכנית הלימודים המותאמת - לנבחנים בתשפ"ג (תלמידי י"א וי"ב, נבחני משנה ואקסטרנים)
 • ההערכה החלופית (30%) היא בנושא בית שני או ערים וקהילות.
 • נושאי הלימוד, הצעות לצירים מארגנים, הצעות דידקטיות להוראת נושא בית שני או ערים וקהילות בלמידה פעילה, הוראה והערכה חלופית ניתן לקרוא בחוברת "עם הספר פותח ספר"
חזרה לראש הדף

תוכנית סחל"ב - לתלמידי י"א וי"ב בתשפ"ג

על התוכנית

 • מטרת תוכנית סחל"ב (סקרנות, חשיבה, למידה בהנאה) ליצור קבוצה של בתי ספר מובילים בתחום דרכי הלמידה וההערכה בהיסטוריה, שיוכלו לסמן דרך וכיווני פעולה לכלל המערכת בהטמעת למידה משמעותית
 • התוכנית מבוססת על שני צירים מרכזיים: למידה פעילה של התלמידים ופיתוח החשיבה ההיסטורית שלהם
 • בתוכנית ההערכה היא בית ספרית ומבחן בגרות חיצוני המבוסס על חומר פתוח (ספרי הלימוד, המחברת האישית של התלמיד/ה וכל חומר אחר שנעשה בו שימוש בתהליך הלמידה)
חזרה לראש הדף

תמ"ר וחלוצי הערכה - תכניות ממירות היבחנות בבגרות חיצונית - לתלמידי י"א וי"ב בתשפ"ג

על התוכנית

תוכנית ההמרה המלאה מאפשרת להמיר את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהערכה בית ספרית של הציון הכולל במקצוע ההיסטוריה בהיקף של שתי יח"ל. ההוראה מבוססת על תוכנית לימודים הנבנית על ידי המורים המלמדים בתוכנית, על יסוד תוכנית הלימודים המחייבת בהיסטוריה בחינוך הממלכתי לחטיבה העליונה.
תוכנית ההמרה המלאה מבקשת לקדם למידה והוראה הנשענות על הרחבה והעמקה של פרקי הלימוד הנבחרים, קידום החשיבה ההיסטורית ומיומנויות למידה שונות באמצעות דרכי הערכה מגוונות, בדגש על חשיבה היסטורית ולמידה בדרך החקר.

חזרה לראש הדף

יהלום 3.0 - לומד עצמאי ופדגוגיה דיגיטלית: תכנית ממירה היבחנות בבגרות חיצונית

תכנית יהלום 3.0 היא תכנית המרה מלאה המתמקדת בפיתוח של לומד עצמאי ושילוב של פדגוגיה דיגיטלית בכל שלבי הלמידה. התכנית מאפשרת להמיר את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהערכה בית ספרית של הציון הכולל במקצוע ההיסטוריה בהיקף של שתי יח"ל. התוכנית תואמת את דרישות תוכנית הלימודים בחטיבה העליונה, ומושתתת על שילוב של הוראה בכיתה, יחידות לימוד ללמידה עצמית, ודרכי הערכה מגוונות.
התכנית עושה שימוש באינטרנט ובכלים דיגיטליים מגוונים ליצירת חוויה בלימודי היסטוריה, תוך ניצול מרבי של הטכנולוגיה לטובת חווית למידה עצמאית. למידה זו כוללת שילוב של הקניית ידע, מיומנויות היסטוריות ומיומנויות של אוריינות דיגיטלית, וגם עיסוק בשאלות ערכיות.
המורים בתכנית אינם עוד המעבירים הבלעדיים של הידע, אלא משמשים כמנחים המלווים את התלמידים במסע האישי והכיתתי שלהם בלימודי ההיסטוריה, וכך מעצימים את הקשר האישי בין המורה לתלמידיו.

חזרה לראש הדף

תוכנית מותאמת: לימודי בחירה - היסטוריה מורחב

תכנית הלימודים בהיסטוריה מורחב

תכנית הלימודים בהיסטוריה מורחב

30% מוגבר, מורחב

 • היחידה השלישית - 022383
  - היחידה השלישית לתלמידי בתי הספר (אינטרנים), היא סדנה לעבודת חקר
  - במהלך השנה ילמד התלמיד נושא, שיבחר על-ידי המורה, ויאושר על-ידי המדריך (הנחיות מפורטות יש במסמך המצורף)
  - התוצר הסדנה יהיה עבודת חקר
  - העבודה תשקף את הנושא שבחר התלמיד (מתוך הנושא המרכזי בסדנה) ואת מיומנויות החקר שרכש

70% מוגבר, מורחב

התכנית המותאמת לנבחני משנה ואקסטרנים לתשפ"ב

התוכנית המותאמת לנבחני משנה ואקסטרנים תשפ"ג

70% מוגבר, מורחב

30% מוגבר, מורחב

 • היחידה השלישית - 022382
  הנושא ההיסטוריוגרפי לתשפ"ג: "לאומיות במזרח התיכון"
 • למאמרים
חזרה לראש הדף

תוכנית מותאמת לכבדי שמיעה וחרשים

חזרה לראש הדף

תוכנית להשכלה כללית (יחידה פנימית)

 • לימודי ההשכלה הכללית מיועדים להרחיב את אופקיו של הלומד, לעורר את סקרנותו ולהעמיק את ידיעותיו בתחום הדעת
 • יחידות הלימוד כוללות סוגיות נבחרות בלימודי היסטוריה מוגבר, הקרובות לעולמם של התלמידים ומרחיבות דעתו של אדם
 • לימודי 'השכלה כללית' בהיסטוריה מוגבר מיועדים לתלמידים שלא בחרו להגביר לימודי היסטוריה
 • תלמידים שלמדו יחידות אלה בכיתה י', ובחרו להרחיב היסטוריה לאחר מכן, יצטרכו להשלים קורס אחר של 'השכלה כללית'
 • תוכנית לימודים להשכלה כללית
חזרה לראש הדף

עבודות גמר

הנחיות ודגשים להכנת הצעות חקר, עבודות הגמר ובדיקתן.

אולי תתעניינו גם ב...