תוכניות לבגרות וחלופות בהערכה

חזרה

תוכנית מותאמת – לימודי חובה

חזרה לראש הדף

תכנית חדשה - מיקוד נושאי הלמידה למועדי תשפ"א:

 • שאלון 022261, 022267 - רשימת הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה במועדי חורף וקיץ תשפ"א
 • שאלון 022261, 022267 - רשימה מפורטת של הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה במועדי חורף וקיץ תשפ"א

תכנית חדשה אשנ"ב:

 • שאלון 022261, 022267 - אשנ"ב לתכנית הלימודים המותאמת - לתלמידי י"א הנבחנים בתשפ"א
 • שאלון 022261, 022267 - אשנ"ב לתכנית הלימודים המותאמת - לתלמידי י' הנבחנים בתשפ"ב ותשפ"ג

תכנית ישנה אשנ"ב למועדי תשפ"א (רק לתלמידי י"ב בתשפ"א):

 • שאלון 022281 אשנ"ב לתכנית הלימודים המותאמת - לתלמידי י"ב בלבד הנבחנים בתשפ"א

תכנית ישנה מיקוד נושאי הלמידה למועדי תשפ"א (רק לתלמידי י"ב בתשפ"א):

 • שאלון 022281 - מיקוד לתכנית הלימודים המותאמת - לתלמידי י"ב בלבד הנבחנים בתשפ"א
 • ההערכה החלופית (30%) לתלמידים המתחילים את לימודים בכיתה י' בתש"ף ונבחנים במועדי תשפ"א תהיה בנושא בית שני או ערים וקהילות.
 • נושאי הלימוד, הצעות לצירים מארגנים, הצעות דידקטיות להוראת נושא בית שני או ערים וקהילות בלמידה פעילה, הוראה והערכה חלופית ניתן לקרוא בחוברת "עם הספר פותח ספר"

תוכנית בגרות עתירת מדיה - לימודי חובה

חזרה לראש הדף

קול קורא להצטרפות להיבחנות בבגרות עתירת מדיה בחורף תשפ"ב ובחורף תשפ"ג

 

 • בחינת הבגרות עתירת המדיה בהיסטוריה נערכת במחשבי בית הספר, והיא כוללת שאלות המשלבות מדיה דיגיטלית ומתמקדות בפיתוח האוריינות הדיגיטלית של התלמידים והתלמידות, לצד המיומנויות ההיסטוריות.
 • שאלות עתירות מדיה משלבות מספר סוגי מקורות: סרטים, מפות דינמיות, אינפוגרפיקות ועוד.
 • בחינת הבגרות עתירת המדיה (022267) מתקיימת במועד חורף בלבד, ותוכנית הלימודים בה זהה לתוכנית לימודי החובה (70%).
 • בתי הספר המבקשים להגיש לבגרות עתירת המדיה בהיסטוריה בחורף תשפ"ב ו/או תשפ"ג, מתבקשים:
 1. לקרוא את הקול הקורא להצטרפות לבגרויות עתירות המדיה לשנת תשפ"ב
 2. למלא את טופס הרישום המקוון המופיע בקול הקורא.
 3. לוודא עמידה בתנאי הסף הטכנולוגיים של התכנית
 4. להשתלם בהשתלמות ייעודית במסגרת הפיתוח המקצועי
 • על צוותי ההיסטוריה בבתי ספר המבקשים להגיש את תלמידיהם לבחינה זו לפנות למדריך האחראי, עמוס רבן

 

תכנית חדשה - מיקוד נושאי הלמידה למועדי תשפ"א:

 • שאלון 022267 - רשימת הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה במועדי חורף וקיץ תשפ"א
 • שאלון 022267 - רשימה מפורטת של הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה במועדי חורף וקיץ תשפ"א

תכנית חדשה אשנ"ב:

 • שאלון 022267 - אשנ"ב לתכנית הלימודים המותאמת - לתלמידי י"א הנבחנים בתשפ"א
 • שאלון 022267 - אשנ"ב לתכנית הלימודים המותאמת - לתלמידי י' הנבחנים בתשפ"ב ותשפ"ג

 

 • ההערכה החלופית (30%) לתלמידים המתחילים את לימודים בכיתה י' בתש"ף ונבחנים במועדי תשפ"א תהיה בנושא בית שני או ערים וקהילות.
 • נושאי הלימוד, הצעות לצירים מארגנים, הצעות דידקטיות להוראת נושא בית שני או ערים וקהילות בלמידה פעילה, הוראה והערכה חלופית ניתן לקרוא בחוברת "עם הספר פותח ספר"

תוכנית סחל"ב

חזרה לראש הדף

על התוכנית

 • מטרת תוכנית סחל"ב (סקרנות, חשיבה, למידה בהנאה) ליצור קבוצה של בתי ספר מובילים בתחום דרכי הלמידה וההערכה בהיסטוריה, שיוכלו לסמן דרך וכיווני פעולה לכלל המערכת בהטמעת למידה משמעותית
 • התוכנית מבוססת על שני צירים מרכזיים: למידה פעילה של התלמידים ופיתוח החשיבה ההיסטורית שלהם
 • בתוכנית ההערכה היא בית ספרית ומבחן בגרות חיצוני המבוסס על חומר פתוח (ספרי הלימוד, המחברת האישית של התלמיד/ה וכל חומר אחר שנעשה בו שימוש בתהליך הלמידה)

תמ"ר - תוכניות ממירות היבחנות בבגרות חיצונית

חזרה לראש הדף

על התוכנית

תוכנית ההמרה המלאה מאפשרת להמיר את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהערכה בית ספרית של הציון הכולל במקצוע ההיסטוריה בהיקף של שתי יח"ל. ההוראה מבוססת על תוכנית לימודים הנבנית על ידי המורים המלמדים בתוכנית, על יסוד תוכנית הלימודים המחייבת בהיסטוריה בחינוך הממלכתי לחטיבה העליונה.
תוכנית ההמרה המלאה מבקשת לקדם למידה והוראה הנשענות על הרחבה והעמקה של פרקי הלימוד הנבחרים, קידום החשיבה ההיסטורית ומיומנויות למידה שונות באמצעות דרכי הערכה מגוונות, בדגש על חשיבה היסטורית ולמידה בדרך החקר.

תוכנית מותאמת: לימודי בחירה - היסטוריה מורחב

חזרה לראש הדף

התכנית המותאמת לנבחנים אינטרניים לתש"ף-תשפ"א

70% מוגבר/מורחב

 • יחידות רביעית וחמישית
  על הנבחנים לבחור 2 נושאים מתוך 8. סמל שאלון 022387

30% מוגבר/מורחב

 • היחידה השלישית לתלמידי בתי הספר (אינטרנים), היא סדנה לעבודת חקר
 • במהלך השנה ילמד התלמיד נושא, שיבחר על-ידי המורה, ויאושר על-ידי המדריך (הנחיות מפורטות יש במסמך המצורף)
 • תוצר הסדנה יהיה עבודת חקר
 • העבודה תשקף את הנושא שבחר התלמיד (מתוך הנושא המרכזי בסדנה) ואת מיומנויות החקר שרכש

30% מוגבר/מורחב

 • היחידה השלישית לתלמידי בתי הספר (אינטרנים), היא סדנה לעבודת חקר
 • במהלך השנה ילמד התלמיד נושא, שיבחר על-ידי המורה, ויאושר על-ידי המדריך (הנחיות מפורטות יש במסמך המצורף)
 • תוצר הסדנה יהיה עבודת חקר
 • העבודה תשקף את הנושא שבחר התלמיד (מתוך הנושא המרכזי בסדנה) ואת מיומנויות החקר שרכש

התכנית המותאמת לנבחני משנה ואקסטרנים לתש"ף-תשפ"א

70% מוגבר/מורחב

30% מוגבר/מורחב: אקסטרני

 1. עופר אבנר, "התגייסות חברתית וכלכלית במלחמת העולם הראשונה", בתוך זמנים 65, (1998/9) עמודים 111-95
 2. גלבלום אמירה, "מסרבות להיות אויבות: פמיניסטיות במלחמה הגדולה". בתוך כתב העת נגה, סרוק במט"ח
 3. ביינר גיא, גילויה מחדש של מגפת השפעת הגדולה, בתוך זמנים 113, חורף 2011
 4. בראל דן, "טרגדיה ירושלמית: מגפת הכולרה בעיר בשנת 1916." בתוך: ירושלים במלחמת העולם הראשונה, קובץ בעריכת יוסי צ'רני ועזרא פימנטל. הוצאת אריאל 2011, עמודים 93 - 108. (נמצא לקריאה בכותר עיון)
 5. שנקולבסקי זהבית, "ילדים וילדות ביישוב היהודי בא"י בזמן מלה"ע ה-1. בתוך: קתדרה 165 תשרי תשע"ח (2017). עמודים 98-67

תוכנית מותאמת נבחני משנה ואקסטרנים

חזרה לראש הדף
 • שאלון 022264 - מיקוד 70% לנבחני משנה ואקסטרנים עולים חדשים - תכנית חדשה
 • שאלון 022284 - מיקוד 70% לנבחני משנה ואקסטרנים עולים חדשים - תכנית ישנה
 • שאלון 022252 - מיקוד 30% לנבחני משנה ואקסטרנים עולים חדשים - תכנית חדשה
 • שאלון 022272 - מיקוד 30% לנבחני משנה ואקסטרנים עולים חדשים - תכנית ישנה

דגם בחינת בגרות לעולים חדשים

תוכנית להשכלה כללית (יחידה פנימית)

חזרה לראש הדף

• לימודי ההשכלה הכללית מיועדים להרחיב את אופקיו של הלומד, לעורר את סקרנותו ולהעמיק את ידיעותיו בתחום הדעת
• יחידות הלימוד כוללות סוגיות נבחרות בלימודי היסטוריה מוגבר, הקרובות לעולמם של התלמידים ומרחיבות דעתו של אדם
• לימודי 'השכלה כללית' בהיסטוריה מוגבר מיועדים לתלמידים שלא בחרו להגביר לימודי היסטוריה
• תלמידים שלמדו יחידות אלה בכיתה י', ובחרו להרחיב היסטוריה לאחר מכן, יצטרכו להשלים קורס אחר של 'השכלה כללית'

עבודות גמר

חזרה לראש הדף

הנחיות ודגשים להכנת הצעות חקר, עבודות הגמר ובדיקתן.

אולי תתעניינו גם ב...