תוכניות לבגרות וחלופות בהערכה

חזרה
חזרה לראש הדף

תוכנית מותאמת – לימודי חובה

 • ההערכה החלופית (30%) היא בנושא בית שני או ערים וקהילות.
 • נושאי הלימוד, הצעות לצירים מארגנים, הצעות דידקטיות להוראת נושא בית שני או ערים וקהילות בלמידה פעילה, הוראה והערכה חלופית אפשר לקרוא בחוברת "עם הספר פותח ספר".
 • היסטוריה בכל מקום: התנדבות בעת חירום ושילובה בהערכת הישגי תלמידים - המלצות ליישום
חזרה לראש הדף

יהלום - תכנית ממירה היבחנות בבגרות חיצונית בלמידה עצמית ודיגיטלית

ההוראה ביהלום משנה את תפקיד המורה - לא עוד הקניית ידע אלא הנחייה וליווי אישי של תהליך הלמידה לצד קיום דיונים, חשיבה משותפת והעמקה במסגרת הכיתתית. המורים ביהלום יכולים להתאים את מודל הלמידה לסוגי לומדים שונים ולמרחבי זמן ומקום שונים - מ"כיתה הפוכה" המאפשרת למידה בבית, למידה במרחבים שונים בבית הספר ולמידה בכיתה.

 

הלמידה ביהלום משלבת למידה עצמית באמצעות קורסים דיגיטליים שפותחו על ידי מטח עבור משרד החינוך עם למידה אישית וקבוצתית במסגרת כיתתית. המורים ביהלום בוחרים את נושאי הלימוד בקורסים השונים בהתאמה ליכולות ולעניין של התלמידים והתלמידות ובהתאם לתוכנית הלימודים.

 

ההערכה ביהלום היא שילוב של הערכה מעצבת מתמשכת באמצעות הקורסים הדיגיטליים ושל 5-6 אירועי הערכה מסכמת מגוונים לבחירת המורים. אירועי הערכה אלו כוללים חיזוק של המיומנויות הדיגיטליות לצד המיומנויות ההיסטוריות, שימוש נרחב במדיה דיגיטלית ובחינות עם אינטרנט פתוח

 

חזרה לראש הדף

תוכנית סחל"ב

על התוכנית

 • מטרת תוכנית סחל"ב (סקרנות, חשיבה, למידה בהנאה) ליצור קבוצה של בתי ספר מובילים בתחום דרכי הלמידה וההערכה בהיסטוריה, שיוכלו לסמן דרך וכיווני פעולה לכלל המערכת בהטמעת למידה משמעותית
 • התוכנית מבוססת על שני צירים מרכזיים: למידה פעילה של התלמידים ופיתוח החשיבה ההיסטורית שלהם
 • בתוכנית ההערכה היא בית ספרית ומבחן בגרות חיצוני המבוסס על חומר פתוח (ספרי הלימוד, המחברת האישית של התלמיד/ה וכל חומר אחר שנעשה בו שימוש בתהליך הלמידה)
חזרה לראש הדף

נש"ף - נתיב שותפי פיתוח

על התוכנית

תוכנית ההמרה המלאה מאפשרת להמיר את חובת ההיבחנות בבחינת הבגרות החיצונית בהערכה בית ספרית של הציון הכולל במקצוע ההיסטוריה בהיקף של שתי יח"ל. ההוראה מבוססת על תוכנית לימודים הנבנית על ידי המורים המלמדים בתוכנית, על יסוד תוכנית הלימודים המחייבת בהיסטוריה בחינוך הממלכתי לחטיבה העליונה.
תוכנית ההמרה המלאה מבקשת לקדם למידה והוראה הנשענות על הרחבה והעמקה של פרקי הלימוד הנבחרים, קידום החשיבה ההיסטורית ומיומנויות למידה שונות באמצעות דרכי הערכה מגוונות, בדגש על חשיבה היסטורית ולמידה בדרך החקר.

חזרה לראש הדף

תוכנית מותאמת: לימודי בחירה - היסטוריה מורחב

תוכנית הלימודים בהיסטוריה מורחב

תוכנית הלימודים בהיסטוריה מורחב

30% מוגבר, מורחב

 • היחידה השלישית - 022383
  - היחידה השלישית לתלמידי בתי הספר (אינטרנים), היא סדנה לעבודת חקר
  - במהלך השנה ילמד התלמיד נושא, שיבחר על-ידי המורה, ויאושר על-ידי המדריך (הנחיות מפורטות יש במסמך המצורף)
  - התוצר הסדנה יהיה עבודת חקר
  - העבודה תשקף את הנושא שבחר התלמיד (מתוך הנושא המרכזי בסדנה) ואת מיומנויות החקר שרכש
 • מחוון לעבודת החקר - היחידה השלישית

70% מוגבר, מורחב

נבחני משנה ואקסטרנים

התוכנית המותאמת לנבחני משנה ואקסטרנים תשפ"ד

70% מוגבר, מורחב

יחידות רביעית וחמישית - 022381
על הנבחנים לבחור 2 נושאים מתוך 8

30% מוגבר, מורחב

היחידה השלישית - 022382
הנושא ההיסטוריוגרפי לתשפ"ד-תשפ"ה: חקר נשים בהיסטוריוגרפיה הישראלית

חזרה לראש הדף

תוכנית מותאמת נבחני משנה ואקסטרנים

מיקוד 30% לעולים חדשים נבחני משנה ואקסטרנים - שאלון 022252 - רשימת הנושאים שייכללו בחומר הלימודים לבחינה במועדי תשפ"ג.
הבחינה בת ארבע שאלות בנושא: אירופה, ארה"ב והיישוב בין שתי מלחמות העולם והיישוב היהודי בארץ-ישראל בימי המלחמה.
התלמיד יידרש לענות על 2 מבין 4 שאלות (כל שאלה 50 נק')

 

 

 

חזרה לראש הדף

תוכנית מותאמת לכבדי שמיעה וחרשים

חזרה לראש הדף

תוכנית להשכלה כללית (יחידה פנימית)

 • לימודי ההשכלה הכללית מיועדים להרחיב את אופקיו של הלומד, לעורר את סקרנותו ולהעמיק את ידיעותיו בתחום הדעת
 • יחידות הלימוד כוללות סוגיות נבחרות בלימודי היסטוריה מוגבר, הקרובות לעולמם של התלמידים ומרחיבות דעתו של אדם
 • לימודי 'השכלה כללית' בהיסטוריה מוגבר מיועדים לתלמידים שלא בחרו להגביר לימודי היסטוריה
 • תלמידים שלמדו יחידות אלה בכיתה י', ובחרו להרחיב היסטוריה לאחר מכן, יצטרכו להשלים קורס אחר של 'השכלה כללית'
 • תוכנית לימודים להשכלה כללית
חזרה לראש הדף

עבודות גמר

הנחיות ודגשים להכנת הצעות חקר, עבודות הגמר ובדיקתן.

אולי תתעניינו גם ב...

חינוך ערכי
מיפוי הערכים מתכנית הלימודים בהיסטוריה
הרעיון שלכם כאן!
אם גם לכם יש מערך שעור רב כשרון או רעיון מקורי, מעניין, שמצית את הדמיון, מעורר את החושים ומפיח חיים בשיעורים- שלחו לנו אותו!