דלג אל

תוכניות לבגרות וחלופות הערכה

חזרה
חזרה לראש הדף

נבחנים אינטרניים - חובה והגברה

תוכנית לימודים בחטיבה העליונה, 5 יח"ל, תשע"ה
שתי יחידות החובה מחולקות ל30% ו 70% ושלוש יחידות ההגברה מחולקות ל 30% ו 70%

2 יחידות חובה
30% - הערכה חלופית בית ספרית
70% - שאלון 8281

3 יחידות הגברה
30% - הערכה חלופית בית ספרית
70% - שאלון 8381

חזרה לראש הדף

נבחני משנה ונבחנים אקסטרניים

תוכנית הלימודים לנבחנים אקסטרניים
2 יחידות החובה מחולקות ל30% ו 70% ושלוש יחידות ההגברה מחולקות ל 30% ו 70%

2 יחידות חובה
30% - שאלון 8282
70% - שאלון 8281

3 יחידות הגברה
30% - שאלון 8382
70% - שאלון 8381

חזרה לראש הדף

לקויי למידה היבחנות מותאמת

הנחיות לבחינה מותאמת
הנחיות לתלמידים העונים על הבחינה המותאמת: בחירת השאלות מתוך הבחינה הכללית

2 יחידות חובה
30% - הערכה חלופית בית ספרית
70% - שאלון 8281

3 יחידות הגברה
30% - הערכה חלופית בית ספרית
70% - שאלון 8381

אישור מעריכים לתלמידים לקויי למידה הנבחנים בע"פ

התאמות בדרכי ההיבחנות לתלמידים לקויי למידה

תמ"ר

תכנית תמ"ר היא תכנית ממירה בחינת בגרות בספרות.

תכנית תמ"ר בספרות מזמנת שלושה מסלולים לבחירה:

• חקר בספרות
• למידת ספרות מבוססת פרוייקטים - PBL
• תלקיט עבודות בספרות

במצגת: פרטים ונהלים הקשורים ביישום התכנית

לשאלות נוספות ניתן לפנות אל:
ורד ביאלר פרידמן: טלפון נייד – 054-430-0718 | דוא"ל – Vered.bialerfrydman@gmail.com

חזרה לראש הדף

עולים חדשים

תוכנית הלימודים לעולים
עולה חדש, תושב חוזר ותושב ארעי

2 יחידות חובה
70% - שאלון 8284
30% -
לתלמידים אינטרניים – הערכה חלופית בית ספרית
לתלמידים אקסטרניים – שאלון 8272

חזרה לראש הדף

טפסים לאישור יצירות נלמדות ולשאלונים פנימיים

טפסים לאישור יצירות נלמדות ולשאלונים פנימיים

בראשית שנת הלימודים יש לשלוח את הרשימה לאישור המדריכה המחוזית.
רשימה מודפסת במתכונת זאת, חתומה ע"י המדריכה המחוזית, תוצמד למחברות הבחינה.

 כיתות י"א, תש"ף שברפורמה - תכנית הבסיס (2 יח"ל)
רשימת היצירות שנלמדו בתכנית הבסיס (2 יח"ל)
רשימת היצירות שלמדו תלמידים עולים

כיתות י"ב, תש"ף - תכנית הבסיס (2 יח"ל)
רשימת היצירות שנלמדו בתכנית הבסיס (2 יח"ל) 
רשימת היצירות שלמדו תלמידים עולים

 אישור שאלון בית ספרי
טופס אישור המפמ"ר לשאלון בית הספר
יש להצמיד טופס זה, לטופס 9540 לדיווח ציונים, הנשלח לאגף הבחינות

 יחידה שלישית
דף תכנון להוראת היחידה השלישית
יישלח לאישור המדריכה המחוזית בתחילת שנת הלימודים

 דו"ח ביצוע היחידה השלישית וטופס אישור המפקח המרכז לשאלון ביה"ס
דו"ח זה יש לשלוח לחתימת המדריכה המחוזית עד לחופשת הפסח. 
את דו"ח הביצוע החתום ע"י המדריכה יש לשלוח למפמ"ר ספרות, בצרוף "טופס אישור המפמ"ר לשאלון בית הספר" (טופס שיש להצמיד לטופס 9540 לדיווח ציונים, הנשלח לאגף הבחינות).
רשימת היצירות שבדו"ח זה תוצמד למחברות הנבחנים בשאלון 008205.
על יצירות אלה לא יוכלו התלמידים לכתוב בתשובותיהם על השאלות בשאלון 008205.

 טופס אישור המפמ"ר לשאלון בית הספר
יישלח לאישור המפמ"ר לאחר שמולאו כל פרטיו האחרים, כולל חתימת מנהל/ת ביה"ס.

נוהל לאישור הוראת יצירות שאינן בתכנית הלימודים בספרות

אולי תתעניינו גם ב...

פורטל זה נבנה עבור מורים ונועד לשימוש צרכי חינוך בלבד. העמוד מכיל קישורים לאתרים חיצוניים שאינם אתרי משרד החינוך. תוכן אתרים אלה וכל המוצג בהם (לרבות פרסומות) הינו באחריות בעלי האתרים בלבד. אם נתקלתם בבעיה כלשהי או שיש לכם הצעות או הערות בנוגע לתוכן, באפשרותכם לפנות אלינו בקישור זה.