המגוון הביולוגי

חזרה
מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, כישורי לומד עצמאי, חשיבה ביקורתית, פתרון בעיות בעולם האמיתי
למה משמש הכלי:
עבודה בגליון נתונים שיתופי
ארגון, איסוף ומיון מידע
שיתוף מידע חזותי
יצירת אלבום תמונות שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
המגוון הביולוגי
המגוון הביולוגי
תאור הפריט:

מערך חקר בלמידה ניידת בנושא המגוון הביולוגי

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית