למידה מבוססת פרויקטים

חזרה
  • שלב חינוך: יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: ארוך
מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי, טיפוח יצירתיות, למידה שיתופית, למידה בין-תחומית
למה משמש הכלי:
יצירת לוח שיתופי
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך למידה מבוססת פרויקטים באקולוגיה ובחינוך סביבתי

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

יחידות הוראה מתוקשבות

מערכי שיעור