סיור במפה שיתופית

חזרה
  • שלב חינוך: יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: בינוני
מטרות למידה: הבניית ידע, כישורי לומד עצמאי, למידה שיתופית, למידה חברתית רגשית
למה משמש הכלי:
יצירת בלוג
הצגת מידע במפה
יצירת סיור וירטואלי
ארגון איסוף ומיון מידע
הצגת ידע ומידע בוידאו
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

דגם הוראה מרחוק מבוסס על סיור במפה שיתופית וחקר מקומות

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

יחידות הוראה מתוקשבות

מערכי שיעור