מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, כישורי לומד עצמאי, למידה חברתית רגשית
למה משמש הכלי:
הצגת מידע במפה
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך סיור במפה שיתופית

מיומנויות דיגיטליות: שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית

אולי תתענינו בטעמים נוספים