בניית מפה בשל"ח

חזרה
  • שכבת גיל: ה'-ו'
  • תחום דעת:
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: מערך שיעור
  • משך הזמן: בינוני
  • מבוסס דגם: סיור במפה שיתופית
מטרות למידה: הבניית ידע, למידה שיתופית, כישורי לומד עצמאי, למידה חברתית רגשית
למה משמש הכלי:
הצגת מידע במפה
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

מערך סיור במפה שיתופית

מיומנויות דיגיטליות: שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית