עקבות דיגיטליים

חזרה
  • שכבת גיל: א'-ב'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר- בינוני
מטרות למידה: טיפוח ערכים, חשיבה ביקורתית, התנהלות בטוחה ברשת
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
שיתוף מידע
כתיבת נימוקים
הצעת רעיונות
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

הסבר המשמעות והחשיבות של עקבות דיגיטליים באמצעות השוואה לעקבות פיזיים של בעלי חיים

מיומנויות דיגיטליות: אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות