• שלב חינוך: יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: בינוני-ארוך
מטרות למידה: טיפוח יצירתיות, כישורי לומד עצמאי, התנהלות בטוחה ברשת, פתרון בעיות בעולם האמיתי, חשיבה ביקורתית
למה משמש הכלי:
ארגון, איסוף ומיון מידע
שיתוף מידע חזותי
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

דגם הוראה דיגיטלי להעלאת מודעות התלמידים לסיכונים הקיימים במרחב הסייבר ופיתוח מיומנויות רלוונטיות להתמודדות עם סיכונים אלה.

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות

יחידות הוראה מתוקשבות

מערכי שיעור

אולי תתענינו בטעמים נוספים