דגם מוגנות בסייבר

חזרה
  • שלב חינוך: יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: דגם הוראה
  • משך הזמן: בינוני-ארוך
מטרות למידה: טיפוח יצירתיות, כישורי לומד עצמאי, התנהלות בטוחה ברשת, פתרון בעיות בעולם האמיתי, חשיבה ביקורתית
למה משמש הכלי:
ארגון, איסוף ומיון מידע
שיתוף מידע חזותי
עבודה בקובץ שיתופי
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

דגם הוראה דיגיטלי להעלאת מודעות התלמידים לסיכונים הקיימים במרחב הסייבר ופיתוח מיומנויות רלוונטיות להתמודדות עם סיכונים אלה.

מיומנויות דיגיטליות: צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית, שיתופיות בסביבה הדיגיטלית, תפעול ופתרון בעיות במדיה דיגיטלית, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות

יחידות הוראה מתוקשבות

מערכי שיעור