טביעת רגל

חזרה
  • שכבת גיל: ז'-ט'
  • שפה: עברית
  • סוג פריט: קל לי בדיגיטלי
  • משך הזמן: קצר- בינוני
מטרות למידה: התנהלות בטוחה ברשת, חשיבה ביקורתית, טיפוח ערכים
למה משמש הכלי:
עבודה בקובץ שיתופי
שיתוף מידע
כתיבת נימוקים
הצעת רעיונות
כלים דיגיטליים בהם השתמשנו בפריט זה:
תאור הפריט:

תכנון דרכים ויצירת פוסט במודעות להשלכות לטביעת רגל דיגיטלית

מיומנויות דיגיטליות: אבטחת מידע, פרטיות, אתיקה ומוגנות, אוריינות מידע בסביבה דיגיטלית, צריכה ויצירה של תוכן במדיה הדיגיטלית